TRANG VĂN THƠ

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

NHỚ QUÊ


Nhớ quê

Xa xôi cách trở vẫn thương về
Nhớ mãi ân tình một nét quê
Lời hát đưa duyên hồng tiếng hẹn
Giọng hò trao nghĩa thắm câu thề
Người đi ngoảnh lại lòng hiu hắt
Kẻ ở trông theo dạ tái tê
Đất khách sầu buồn thân viễn xứ
Tha hương hoài niệm ... biết ai kề?
HƯỚNG DƯƠNG