TRANG VĂN THƠ

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

MƯA

MƯA

Mưa mịt mù rơi khuất nẻo dài
Mưa tìm chi nữa mối duyên phai
Mưa thêm lặng lẽ con đường ấy
Mưa giữ âm thầm bóng dáng ai
Mưa cứ miên man theo ký ức
Mưa còn ngơ ngẩn đến hôm nay
Mưa ơi ! Sao để hồn lưu luyến
Mưa nhớ thương nhau trọn kiếp này
HƯỚNG DƯƠNG
07/11/2016Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

BỆNH


Đông mới về thôi đã bệnh sao
Sáng nghe nghẹt mũi - ẩm ê đầu
Chắc là dậy sớm sương đang lạnh
Hay tại thức khuya giấc chẳng sâu
Bữa trước dầm mưa còn hớn hở
Hôm nay dang nắng lại rầu rầu
Bấy lâu bận rộn quên thơ thẩn
Lẽ thế nên mình bị ốm đau
HƯỚNG DƯƠNG
05/11/2016