TRANG VĂN THƠ

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

KỶ NIỆM SINH NHẬT

Năm bốn hạ tròn sắp bước qua
Ngẫm lòng thương mẹ với thương cha
Bảo ban con chớ làm sai trái
Dạy dỗ trẻ luôn phải thật thà
Trả hiếu - sao đem nhiều khổ ải
Đền ơn- lại để lắm phiền hà
Cuối đời mà vẫn hoài trăn trở
Biết tính chi cho khỏi xót xa
HƯỚNG DƯƠNG
24/06/2017

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

VỌNG BUỒN

Thương mình, ta có biết trách ai
Mộng đẹp đêm xuân đã chẳng dài
Cứ ngỡ ông tơ tô sắc thắm
Nào hay bà Nguyệt vẽ màu phai
Đau lòng duyên số ôm hiu quạnh
Xót phận bọt bèo hứng đắng cay
Con tạo lá lay vương lấy khổ
Kiếp sau TU nhé... thoát trần ai...
NGỌC CẦM
23/06/2017