TRANG VĂN THƠ

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

NẾU...MAI...
Mai tôi chết, đời có buồn không nhỉ?

Gió có về đưa tiễn chút hồn tôi

Nắng có lên... sưởi ấm trái tim côi

Khi chiếc lá trên cành rơi mãi mãi
...
Mai tôi chết còn ai người chợt nhớ..
.
Một đời mang bao héo hắt long đong

Nghiệp duyên kia đã dứt... nẻo bụi hồng

Thôi giã biệt chốn phong trần tạm bợ

Hướng Dương