TRANG VĂN THƠ

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

MAI MÙA ĐÔNG
Một đóa mai vàng giữa tiết đông
Ngỡ rằng Xuân đến thỏa chờ mong
Nghiêng nghiêng cánh nhạt chờ xuân ấm
Trông sắc hoa phai, bỗng chạnh lòng...
Hướng Dương