TRANG VĂN THƠ

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

BUỒN

Cố nén u buồn trong góc sâu
Để tìm giấc ngủ những đêm thâu
Nhưng sao lòng vẫn hoài trăn trở
Ray rức riêng ta một mối sầu

Ngang trái trời sao khéo sắp bày
Muốn quên ... ký ức vẫn không phai
Người đi lòng mãi còn lưu luyến
Giờ trách sao đây, biết trách ai...

Nợ nần chi thế -  trả không xong
Duyên bạc như vôi , rượu chẳng nồng
Lòng muốn buông xuôi quên tất cả
Sao còn vương vấn mãi chiều đông
Hướng Dương
10/09/2019