TRANG VĂN THƠ

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

NGUYỆN CẦU

Mùng một đầu năm em đến chùa
Nguyện cầu sức khỏe - mẹ già nua
Mong Người phúc thọ dài năm tháng
Vui vẻ nhìn con cháu nghịch đùa
.
Mùng một đầu năm em đến chùa
Bạc tiền em chẳng ước hơn thua
Chì cầu hạnh phúc đời viên mãn
Đầm ấm yêu thương - thế đã vừa

HƯỚNG DƯƠNG
Mùng một Tết Ất Mùi