TRANG VĂN THƠ

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

NGHIỆP NHÀ NÔNG (Họa thơ anh Cao)

 NGHIỆP RAU MÀU

Cuốc xới lui cui nơi rẩy bái
Rau Răm Húng Quế Ngò Hành Cải
Phân bò rơm mục ủ chờ hoay
Lân Đạm ka li mang trộn  rãi
Vốn ít công nhiều tay rộp phồng
Ngày dài đêm ngắn  da phơi cháy
Áo cơm đánh đổi suối mồ hôi
Nghiệp dĩ bằng lòng nên cực mãi.

Cao Linh Tử
17/4/2013
.

Nghiệp nhà nông
Làm nông cực nhọc bao người bái
Lẩn quẩn loanh quanh vài liếp cải
Nhổ cỏ, tưới rau chị xới vun
Vét mương, dọn đất anh gieo rải
Siêng năng gồng gánh vai chai sần
Vất vả nắng phơi da sạm cháy
Mong trẻ chăm lo việc học hành
Công thành danh toại lòng vui mãi
Hướng Dương


.

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

ÂN TÌNH(Họa thơ chị NHÃ MY)

THƠ NHÃ MY
VỊNH THƠ ĐƯỜNG LUẬT
(Tặng anh CAO LINH TỬ và các bạn yêu thơ Đường)


Thơ Đường từ ý thật thâm sâu
Luyện tập công phu lắm buổi đầu
Nét bút thầy khuyên dường nhả ngọc
Câu vần trò học tựa phun châu
Dồi dào thi tứ pha tình cảnh
Rưc rỡ vườn xuân nhuộm sắc màu
Nối bạn giao duyên vui sớm tối
Vẫn mong còn mãi đến mai sau

NHÃ MY
.
Bài họa
ÂN TÌNH

Thanh thoát đường thi rộng biển sâu
Mông lung theo nghĩa chữ ban đầu
Dăm câu trao chuốt thành tơ ngọc
Vài nét giũa mài tợ bảo châu
Tình ý theo người mà khởi sắc
Cảnh thơ họp bạn mới nên màu
Một đôi vần thắm lòng thân thiết
Xướng họa ân tình mãi đến sau
HƯỚNG DƯƠNG