TRANG VĂN THƠ

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

THẦY TRÒ HỘI NGỘ


Thời gian thấm thoát bốn mươi năm
Xa cách phương xa ...mãi nhớ thầm
Ngày cũ bên nhau chung một lớp
Nay về hội ngộ ...thấm tình thân.
.
Nhớ buổi ngây thơ cùng giấy bút
Thương ngày mơ mộng khoảng trời cao
Bao nhiêu điều ước hồng trang vở
Lòng bỗng ngậm ngùi ...một thuở nao
.
Mái tóc thầy nay đà nhuốm bạc
Mắt trò cũng sâu vết chân chim
Trang đời lần giở cùng ôn lại
Thầy cũ trò xưa đậm nghĩa tình
.
Ước muốn thầy luôn nhiều sức khỏe
Giữ gìn thần săc được an vui
Thầy trò muôn thuở tình sâu đậm
Ghi khắc trong tâm kỷ niệm này
HƯỚNG DƯƠNG
12/04/2019