TRANG VĂN THƠ

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

THẦM NHỦ

Tháng bảy về mùa báo hiếu Vu Lan
Chạnh nhớ công ơn mẹ cha dưỡng dục
Cho no ấm và an vui hạnh phúc
Cho tiếng cười tràn ngập cuộc đời tôi
.

Nhưng đường đời có những lối đi riêng
Khi trưởng thành đời đưa sang ngã rẽ
Đường tăm tối nên u sầu lặng lẽ.
Nước mắt nhiều hơn những tiếng cười vui.
.
'' Cuộc đời mà - do phần số mà thôi...''
Lời an ủi - tự đáy lòng thầm nhủ
Chỉ nặng thương đàn con khờ ấp ủ
Mẹ khổ rồi nên liên lụy thân con
.
Mẹ chẳng cho con được đỏ gót son
Mẹ chẳng nâng niu từng bữa ăn giấc ngủ
Đời mẹ buồn đau nên tiếng cười con cũng vắng
Trách ai đây - duyên số hay bởi trời
,,,,,,

Nghiệp nặng nề phải sám hối thành tâm
Lòng hướng đạo cho thoát vòng khổ nhục
Cố tu thân để cầu mong tích đức
Ngay thẳng một đời hầu tìm chữ bình an
.
HƯỚNG DƯƠNG
MÙA VU LAN
06/08/2016

VU LAN THÁNG BẢY

Tháng bảy với mùa Vu Lan 
Từ nhỏ tôi đã được đọc Kinh Vu Lan, được nghe má kể chuyện Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ .
 Mẹ ngài là bà Thanh Đề , một người tham lam , ác độc, không tin Tam bảo nên tạo ra nhiều tội lỗi nặng nề , gây nhiều nhân xấu nên phải chịu quả ác , bị đày vào ác đạo , sinh làm ngạ quỷ dưới đại địa ngục , đói khát triền miên.
 Ngài Mục Liên là một tấm gương sáng chói tượng trưng cho lòng chí hiếu và báo ân. Ngài đã thực hành phép sám hối để báo ân mà cứu được mẹ thoát khỏi kiếp quỷ đói , về nơi cảnh giới an lành .
Đi chùa tôi rất thích bài Sám Tụng Vu Lan và thuộc nằm lòng .

 SÁM TỤNG VU LAN
 Đệ tử chúng con, 
Vâng lời Phật dạy,
 Ngày rằm tháng bảy,
 Gặp hội Vu lan,
 Phạm vũ huy hoàng,
 Đốt hương đảnh lễ,
 Mười phương tam thế, 
Phật , Pháp , Thánh hiền 
Noi gương đức Mục Kiền Liên 
Nguyện làm con thảo
.Lòng càng áo não,
 Nhớ nghĩa thân sinh, 
Con đến trưởng thành,
 Mẹ dày gian khổ, 
Ba năm nhũ bộ,
 Chín tháng cưu mang .
 Không bớt lo toan, 
Quên ăn bỏ ngủ,
 Ấm no đầy đủ, 
Cậy có công cha, 
Chẳng quản yếu già, 
Sanh nhai lam lũ. 
Quyết cùng hoàn vũ,
 Phấn đấu nuôi con,
 Giáo dục vuông tròn,
 Đem đường học đạo.
 Đệ tử ơn sâu chưa báo,
 Hổ phận kém hèn, 
Giờ này quỳ trước đài sen,
 Chí thành cung kính ,
 Đạo tràng thanh tịnh, 
Tăng bảo trang nghiêm.
 Hoặc thừa tự tứ, 
Hoặc hiện tham thiền, 
Đầy đủ thiện duyên,
 Rủ lòng lân mẫn,
 Hộ niệm cho :
 Bảy kiếp cha mẹ chúng con,
 Đượm nhuần mưa pháp.
 Còn tại thế : 
Thân tâm yên ổn, 
Phát nguyện tu trì.
 Đã qua đời :
 Ác đạo xa lìa,
 Chóng thành Phật quả. 
Ngưỡng trông các đức Như Lai, 
Khắp cõi hư không, 
Từ bi gia hộ.
 Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ( 3 lần )