TRANG VĂN THƠ

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

BÂNG KHUÂNG
Nữa muốn bảo thu đi - nữa mong thu ở lại
Bởi yêu cơn mưa buồn trong mỗi ngày sang
Nữa muốn quên thu - nữa sao nhớ mãi
Bởi lòng còn lưu luyến chiếc lá vàng
.
Bâng khuâng hoài tiếng gió khẽ ngoài sân
Xao xuyến quá hơi mưa lành lạnh thấm
Vẫn muốn quên cho thu đừng vương vấn
Sao tiếc nắng chiều nghiêng ngã dưới hàng cây
HƯỚNG DƯƠNG
21/08/2015


.