TRANG VĂN THƠ

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

TÍCH XƯA ( HỌA THƠ ANH CAO)


Tích xưa
Tháng bảy khóc ngâu lại đến mùa
Dầm dề thưa nhặt giọt buồn khua
Đêm thâu rả rích mưa không dứt
Ngày vắng sụt sùi gió mãi đưa
Ô thước bắc cầu sao khổ não
Tương giang nối nhịp lại cay chua
Nợ duyên Ngưu-Chức muôn đời thế
Nên vẫn còn đây câu tích xưa
Hướng Dương
10/07/2012


Bài xướng
Nhìn lại
Mưa ngâu thắm thoát đã hai mùa
Xáo xác lá về tiếng gió khua
Con sáo bờ đông lơi tiếng hót

Cô đò bến hạ rộn người đưa
Vườn nhà ươm giống thêm hương lạ
Tử đệ chăm trà bớt vị chua
Nhẹ khúc nguyệt cầm cao cánh hạc
Nắng chiều hong ấm mảnh hồn xưa.
Cao linh Tử