TRANG VĂN THƠ

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

VỀ THĂM CHỐN CŨ (THẦY TRÒ XƯỚNG HỌA )VỀ THĂM CHỐN CŨ


.Riêng mình thanh thản chốn này đây
Lờ lững dòng sông gợn sóng đầy
Vài cánh lục bình xuôi bến nước
Một xuồng ba lá ngược trời mây
Dầm bơi nhè nhẹ trong sương sớm
Nước động mơ hồ dưới bóng cây
Cảnh vật hữu tình anh có biết
Sao còn ngơ ngẩn chốn nào đây?
Ngọc Cầm
----------------------------------------------

Họa:

Nhẹ mái dầm xuôi trở lại đây
Lao xao gió chướng nước sông đầy
Lục bình lững thững rà be mạn
Thầy bói lưng chừng vỗ bóng mây
Thuở ấy mồ hôi đầy ruộng lúa
Đời như cỏ cú dưới ngàn cây
Theo dòng lão khách nghe man mác
Chuyện cũ mơ hồ khắp đó đây.

Cao Linh Tử
23/2/2017

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời, nước và thiên nhiên