TRANG VĂN THƠ

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

TIẾT ĐÔNG

Tiết đông
Trời lại chuyển rồi - cái lạnh đông
Se se một chút để xao lòng
Hanh hao gió lướt khô môi thắm
Lất phất mưa bay nhạt má hồng
Chiều xuống lạc loài chim xáo xác
Đêm về hun hút nẻo mênh mông
Ngoảnh nhìn chốn cũ đò thưa khách
Trách kẻ vô tình quên bến sông .
Hướng Dương