TRANG VĂN THƠ

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

TRÁCH THU

Bao nhiêu lần đó nhỉ
Thu đến rồi thu đi
Chiếc lá vàng cô quạnh
Nằm im không nói gì
.
Bao nhiêu lần ngóng đợi
Tình thu ngọt lời thương
Nhưng mỗi lần thu đến
Mây xám buồn vấn vương
.
Lòng ai còn luyến nhớ
Con dốc nhỏ buồn tênh
Thu đến rồi biền biệt
Ta một mình chông chênh
.
Thu cứ vô tình mãi
Để ta buồn lẻ loi
Đếm thời gian dần khuất
Trên lối mòn đơn côi
Huóng Dương
27/07/2019