TRANG VĂN THƠ

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

CHIA SẺ (Họa thơ anh Cao Linh Tử)

Bài xướng:
NHỦ LÒNG
Hãy gắng mà đi hết cuộc đời
Cùng ly tân khổ chửa lưng vơi
Xa mờ đảnh hạc thôi hy vọng
Héo hắt vành môi cố gượng cười
Cây ngọt suy thời sinh quả đắng
Nhân lành trái tiết giữ màu tươi
Phải chăng thua thiệt trừ oan trái
Lặng lẽ ngày qua thế cũng rồi.

Cao Linh Tử
.


Bài họa:
CHIA SẺ
Còn bao năm nữa trả xong đời
Cay đắng ngọt bùi sẽ bớt vơi
Lắm lúc buồn dâng ghìm lệ chảy
Đôi lần sầu phủ nén môi cười
Ân tình cố giữ tô màu thắm
Hiếu nghĩa gắng dồi điểm nét tươi
Vấn vít dây tơ vương tóc bạc
Cũng mong duyên nghiệp sớm qua rồi
Hướng Dương
06/05/2013