TRANG VĂN THƠ

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

KỶ NIỆM

KỶ NIỆM
Thương lời ru cũ giọng à ...ơi...
Niên thiếu ngày xưa: một góc trời...
Diều thả hồn say tình thắm thiết
Sáo reo lòng dệt mộng đầy vơi
Vần thơ non dại còn trong trí
Khúc hát ngây thơ giữ cạnh đời
Lưu luyến càng sầu dâng chất ngất
Ngoảnh nhìn mây lạc... gọi người ơi...
Hướng Dương
29/11/2012