TRANG VĂN THƠ

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

KHÔNG ĐỀ

Thu vẫn chưa đi , đông vội tới
Hoa còn vương nhụy, lá buồn rơi
Oằn vai tâm sự hồn ngơ ngẩn
Gặm nhấm riêng mình nỗi lẻ loi
HƯỚNG DƯƠNG
31/10/2017