TRANG VĂN THƠ

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

KIẾP MÂY ( BÀI ĐĂNG LẠI)

Lơ lửng nhẹ nhàng sương khói bay
Lang thang vô định suốt đêm ngày
Bềnh bồng đầu gió trao mơ ước
Phiêu lãng chân trời gởi đắm say
Bến cũ mãi chờ câu tái hợp
Sông xưa còn đợi chữ sum vầy
Niềm riêng một nỗi... buồn xa xứ
Biết đến bao giờ hết kiếp mây
Hướng Dương
12/10/2013