TRANG VĂN THƠ

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

KHÔNG ĐỀ


Ai cho tôi gởi những u sầu
Để mãi đời nầy chẳng biết đau
Một bóng đơn côi đừng quị ngã
Vẫn vui dẫu lắm chuyện cơ cầu
Hướng Dương