TRANG VĂN THƠ

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

THƯƠNG MẸ (Họa thơ anh Cao)

XỀ XÔI BẮP


Nửa đêm tới sáng chín nồi xôi
Sớm đội xề mau kiếm chổ ngồi
Mỗi gói năm đồng đưa chú thợ
Hàng ngày vài chục kiếm đồng lời
Thương con chẳng quản trời mưa nắng
Thủ phận lo toan gánh nợ đời
Danh phận nở mày lời mắng mẹ
Chén cơm nước mắt nuốt không trôi.

Cao Linh Tử
16/10/2012

.Thương  mẹ
Tần tảo mỗi ngày với gánh xôi
Nhà người xin tạm trước hiên ngồi
Nhọc nhằn khuya sớm nào an giấc
Lặng lẽ thu đông chẳng đủ lời
Con trẻ dùi mài lo sự nghiệp
Mẹ hiền lao lực hết phần đời
Danh thành quên mất công từ mẫu
Mặc cảnh thân già bóng xế trôi
Hướng Dương
17/10/2012