TRANG VĂN THƠ

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

NGẬM NGÙI


Nhấp chén đắng sao người vẫn uống
Nỗi sầu tư buông xuống đời ai
Năm canh luống những u hoài
Chứa chan dòng lệ biết ai hiểu mình
...
Đời cô lẻ thương mình phận bạc
Hắt hiu buồn ngọt nhạt riêng ta
Đối gương phai... mắt lệ nhòa
Ngậm ngùi duyên phận kiếp hoa bẽ bàng
.
Ai xui khiến cho mình lận đận
Khổ ngập tràn biết giận ai đây
Lòng riêng buồn những ngày dài
Lỡ làng mối chỉ để hoài công ươm


Mông lung tiếc ngày xưa biền biệt
Mộng còn đây người biết nơi đâu
Trăm năm ghi một chữ sầu
Tơ duyên khéo nhạt theo màu thời gian
HƯỚNG DƯƠNG

19/10/2015

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

THẦM NHỦ

Thầm nhủ
Lòng dặn lòng xin chớ có buồn
Nỗi niềm ủ kín, lệ đừng tuôn( Hướng Dương)
Khó khăn lần mở qua hồi rối
Mệt mỏi chán rồi đến lúc suôn ( Cao Linh Tử)
Môi cứ tươi cười dù hận tủi
Mắt thôi ngân ngấn dẫu sầu vương
Bỗng nghe nhoi nhói dòng tâm sự
Nên vẫn rưng rưng - vẫn thấy buồn
Hướng Dương
18/10/2015