TRANG VĂN THƠ

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

TRĂNG HỒNG (SONG NGỮ-HƯỚNG DƯƠNG)


Bài xướng: SONG NGỮ
Bài họa: HƯỚNG DƯƠNG
.
TRĂNG HỒNG
Ngắm ánh trăng cao tợ bóng hồng
Ngỡ tròn duyên nợ hóa ra không
Tình thơ gửi gió lời chung thuỷ
Hồn mộng trao mây chữ nhất đồng.
Son sắt bao nàng còn ngóng đợi?
Đá vàng mấy kẻ đã sang sông?
Cho tôi về lại ngày yêu cũ
Để ngắm trời quê mãi sáng trong.
.
Để ngắm trời quê mãi sáng trong

Thương người năm ấy đợi bờ sông
Luyến lưu nhắn bạn tâm đừng bạc

Bịn rịn hẹn nhau ý vẫn đồng
Viễn xứ tình kia thành ảo vọng
Cố hương duyên ấy gởi hư không
Trăng tròn rồi khuyết bao lần đến
Còn nhớ đêm nao... một dáng hồng...

Hướng Dương
24/11/2012