TRANG VĂN THƠ

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

MƠ ĐÔNGVẫn muốn làm thơ để thả lòng
Mơ về chốn cũ những ngày đông
Heo heo gió níu tay anh ấm
Lành lạnh mưa vương gót ngọc hồng 
Bao thuở duyên ưa tìm mộng đẹp ...
Mấy khi tình thắm đượm hương nồng ?
Còn chăng sương mỏng giăng mờ mắt
Luyến ái mà chi - chỉ bận lòng.
HƯỚNG DƯƠNG
12/02/2015