TRANG VĂN THƠ

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

THẦM NHỦ

Thầm nhủ
Lòng dặn lòng xin chớ có buồn
Nỗi niềm ủ kín, lệ đừng tuôn( Hướng Dương)
Khó khăn lần mở qua hồi rối
Mệt mỏi chán rồi đến lúc suôn ( Cao Linh Tử)
Môi cứ tươi cười dù hận tủi
Mắt thôi ngân ngấn dẫu sầu vương
Bỗng nghe nhoi nhói dòng tâm sự
Nên vẫn rưng rưng - vẫn thấy buồn
Hướng Dương
18/10/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét