TRANG VĂN THƠ

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

VU LAN THÁNG BẢY

Tháng bảy với mùa Vu Lan 
Từ nhỏ tôi đã được đọc Kinh Vu Lan, được nghe má kể chuyện Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ .
 Mẹ ngài là bà Thanh Đề , một người tham lam , ác độc, không tin Tam bảo nên tạo ra nhiều tội lỗi nặng nề , gây nhiều nhân xấu nên phải chịu quả ác , bị đày vào ác đạo , sinh làm ngạ quỷ dưới đại địa ngục , đói khát triền miên.
 Ngài Mục Liên là một tấm gương sáng chói tượng trưng cho lòng chí hiếu và báo ân. Ngài đã thực hành phép sám hối để báo ân mà cứu được mẹ thoát khỏi kiếp quỷ đói , về nơi cảnh giới an lành .
Đi chùa tôi rất thích bài Sám Tụng Vu Lan và thuộc nằm lòng .

 SÁM TỤNG VU LAN
 Đệ tử chúng con, 
Vâng lời Phật dạy,
 Ngày rằm tháng bảy,
 Gặp hội Vu lan,
 Phạm vũ huy hoàng,
 Đốt hương đảnh lễ,
 Mười phương tam thế, 
Phật , Pháp , Thánh hiền 
Noi gương đức Mục Kiền Liên 
Nguyện làm con thảo
.Lòng càng áo não,
 Nhớ nghĩa thân sinh, 
Con đến trưởng thành,
 Mẹ dày gian khổ, 
Ba năm nhũ bộ,
 Chín tháng cưu mang .
 Không bớt lo toan, 
Quên ăn bỏ ngủ,
 Ấm no đầy đủ, 
Cậy có công cha, 
Chẳng quản yếu già, 
Sanh nhai lam lũ. 
Quyết cùng hoàn vũ,
 Phấn đấu nuôi con,
 Giáo dục vuông tròn,
 Đem đường học đạo.
 Đệ tử ơn sâu chưa báo,
 Hổ phận kém hèn, 
Giờ này quỳ trước đài sen,
 Chí thành cung kính ,
 Đạo tràng thanh tịnh, 
Tăng bảo trang nghiêm.
 Hoặc thừa tự tứ, 
Hoặc hiện tham thiền, 
Đầy đủ thiện duyên,
 Rủ lòng lân mẫn,
 Hộ niệm cho :
 Bảy kiếp cha mẹ chúng con,
 Đượm nhuần mưa pháp.
 Còn tại thế : 
Thân tâm yên ổn, 
Phát nguyện tu trì.
 Đã qua đời :
 Ác đạo xa lìa,
 Chóng thành Phật quả. 
Ngưỡng trông các đức Như Lai, 
Khắp cõi hư không, 
Từ bi gia hộ.
 Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ( 3 lần )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét