TRANG VĂN THƠ

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

NHỚ BẠN


Quê hương nơi ấy có thầm vương
Hình bóng ai xa mấy dặm trường
Cách trở tình sâu luôn luyến nhớ
Xa xôi nghĩa nặng mãi hoài thương
Nào thời niên thiếu cùng chung lối
Nay buổi hoàng hôn lại rẽ đường
Lòng ước mong còn khi gặp gỡ
Chỉ e nắng nhạt phủ màn sương
Hướng Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét