TRANG VĂN THƠ

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

VỊNH CÂY CAU (Họa thơ anh Cao)


.



Bài xướng

Vinh cây cau

Bìa sân đứng thẳng vượt hư không

Tạo dáng thanh tao chốn ruộng đồng

Lơ lửng trăng treo tàu cánh phụng

Lam nham mốc bám rể râu rồng

Quạt mo dỗ giấc thằng cu tí

Ruột trái têm trầu khách lão ông

Quả phẫm làm đầu xưa lục lễ

Bây giờ thất sủng khó tìm trông.

Cao Linh Tử

25/9/2012

...


Bài họa 

Vịnh cây cau


Thẳng tắp hàng cau vút khoảng không


Hương đưa ngan ngát tỏa quanh đồng

Lá cài răng kín như mành trúc

Trái xếp buồng cao tựa vảy rồng

Bình dị phơi mình trong nắng gió

Thanh tao giữ nếp của cha ông

Quả xanh nối nhịp duyên cầm sắc

Trai gái bén tình cứ ngóng trông...

Hướng Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét